21:20 EST Thứ tư, 17/12/2014

Trang nhất » Tin tức » Kế hoạch nhà trường

Kế hoạch phổ cập

Thứ hai - 02/01/2012 22:11
tiếp tục thực hiện nghị quyết số 14/nq-tu ngày 5/12/2003 của thường vụ thành uỷ; nghị quyết số 57/nq- hđnd ngày 18/12/2003 của hội đồng nhân dân thành phố khóa xii về phổ cập bậc trung học và nghề
 
tiếp tục thực hiện nghị quyết số 14/nq-tu ngày 5/12/2003 của thường vụ thành uỷ; nghị quyết số 57/nq- hđnd ngày 18/12/2003 của hội đồng nhân dân thành phố khóa xii về phổ cập bậc trung học và nghề;
- căn cứ nghị quyết số 06/nq- qu ngày 20/6/2004 của ban thường vụ quận ủy về công tác phổ cập giáo dục thpt và nghề quận hải an;
- căn cứ kế hoạch 662/kh- pcgd ngày 30/8/2011 về công tác  phổ cập giáo dục của ngành gd & đt
- căn cứ vào kết quả phổ cập giáo dục năm 2010 – 2011.
trường thcs  đằng lâm xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm học 2011 - 2012 như sau:
i. nhiệm vụ trọng tâm:
- tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng , tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền , sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của phường
- tiếp tục duy trì , củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiến tới phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi , đảm bảo duy trì vững chắc và hoàn thành phổ cập trung học và nghề
- đảm bảo cân đối tỷ lệ huy động vào học các loại hình : phổ thông, trung học chuyên nghiệp và trường nghề
ii . biện pháp thực hiện
- tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân nâng cao việc nhận thức hơn nữa nhiệm vụ phổ cập giáo dục nói chung, phổ cập thpt và nghề nói riêng trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân ph­ờng đằng lâm. đây là “cuộc cách mạng dân chí lần thứ 3 hết sức gay go và khó khăn gian khổ”. vì vậy cần phát huy sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tập trung nguồn lực, có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc xây dựng cơ sở, huy động duy trì hiệu quả công tác phổ cập giáo dục. quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu về phổ cập giáo dục trung học và nghề của phường năm 2011
- kết hợp với các ban ngành đoàn thể địa phư­ơng thực hiện tốt công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi phổ cập
- tăng c­ường đầu tư ­ csvc đáp ứng ngày một tốt hơn đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lư­ợng giáo dục toàn diện.
1. phổ cập trung học cơ sở
* biện pháp:
- theo dõi sát sao tình hình sĩ số định kỳ từng tháng, từng kỳ, phát hiện kịp thời những học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp giúp đỡ kịp thời
- lập sổ đăng bộ theo dõi học sinh đi đến học tập tại trường, thường xuyên cập nhật việc lên lớp, bỏ học, chuyển trường và các thành tích trong học tập của học sinh.
- huy động 100% học sinh hoàn thành chương trỡnh tiểu học vào lớp 6 (thcs)
- khảo sát, điều tra nắm chắc các đối tượng đang học trên địa bàn và học nhờ nơi khác, hoàn thiện hồ sơ phổ cập thcs đảm bảo độ chính xác cao.
- thực hiện việc theo dõi duy trì sĩ số, học sinh chuyển đi, chuyển đến.
- chống bỏ học, tạo mọi điều kiện để thu hút hs có hoàn cảnh khó khăn được đến trường học tập.
- tích cực thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng cho dạy và học trong thời kì hội nhập .
- điều tra, nắm chắc dân số độ tuổi phổ cập thcs trên địa bàn phường để phân công giáo viên, huy động học sinh ra lớp phổ cập.
* chỉ tiêu:
giữ vững chỉ tiêu phổ cập thcs:
- tiêu chuẩn huy động đạt: 100%
- tiêu chuẩn duy trì và hiệu quả đạt: 99,9 %.
- phổ cập thcs đúng độ tuổi: 98%
- học sinh bỏ học: 0,1 %
2. phổ cập trung học và nghề
* biện pháp:
- tăng cường công tác tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng , ý nghĩa thiết thực đối với xã hội, thiết thân đối với người học của công tác phổ cập thpt và nghề . tạo sự đồng thuận  trong công tác chỉ đạo , phối hợp từ các cấp uỷ đảng , chính quyền các ban ngành đoàn thể và nhân dân toàn phường về tư tưởng và nhận thức.
- tham mưu có hiệu quả với bđh phổ cập của phường. xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phổ cập phường năm 2011 – 2012.
- hoàn thiện hồ sơ phổ cập th và nghề theo quy định của sgd&đt.
- phân công gv điều tra rà soát, phân loại lứa tuổi trong độ tuổi phổ cập. huy động học sinh ra phổ cập btthpt hoặc lớp nghề.
- phối hợp với gdtx hải an, bđh phổ cập địa phương để nâng cao chất lượng dạy và học đối với lớp phổ cập.
* chỉ tiêu:
+ tiêu chuẩn 1: (điều kiện)
- duy trì chuẩn phổ cập giáo dục thcs
- giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và trường thcs đạt  chuẩn quốc gia.
- có 67% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày.
+ tiêu chuẩn 2: (huy động)
- đối tượng từ 15 – 21 tuổi đã tốt nghiệp thcs vào học 04 loại hình: thpt, bổ túc thpt, thcn hoặc trường dạy nghề đạt  98%. trong đó có 5 – 10% vào các trường dạy nghề.
+ tiêu chuẩn 3: (hiệu quả)
- đảm bảo hs tốt nghiệp thpt đạt tỉ lệ 98 – 100%
- đối tượng từ 18 – 21 tuổi có bằng tốt nghiệp một trong các loại hình sau thpt, bổ túc thpt, thcn & nghề đạt 89 - 90%. trong đó có ít nhất 3 – 5% có bằng tốt nghiệp đào tạo nghề.
- đảm bảo hoàn thành vững chắc các chỉ tiêu phổ cập thpt & nghề năm 2011 của phường.
iii . tiến độ thực hiện:
thời gian nội dung công việc thực hiện
tháng 8 / 2011 - kết hợp với các khu dân cư­ của phường tiến hành điều tra bổ sung các đối tượng phổ cập thcs, thpt và nghề.
- tăng cư­ờng đội ngũ giáo viên kết hợp chặt chẽ các khu dân cư­, công an khu vực để điều tra chính xác các đối t­ượng trong độ tuổi.
- căn cứ vào các số liệu điều tra, kết hợp với bđh phổ cập phư­ờng huy động các đối tư­ợng phổ cập ra lớp học bổ túc văn hóa thcs, thpt. phân loại các đối tư­ợng phổ cập để kịp thời đư­a vào học nghề tại ttgdtx quận.
 
bđh phổ cập phường , trường thcs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tháng 9/ 2011 -xử lí số liệu phổ cập thcs và thpt- nghề
- nhập dữ liệu phổ cập vào sổ phổ cập , phần mềm dữ liệu phổ cập , thống kê báo cáo kết quả phổ cập 2011
- tự đánh giá kết quả phổ cập thcs và thpt và nghề . lập tờ trình đề nghị bcđ phổ cập quận kiểm tra công nhận kết quả phổ cập năm 2011
- bđh phổ cập phường
- tổ phổ cập
 
 
 
 
 
 
 
tháng 10/2011 - đề nghị bđh  phổ cập quận kiểm tra công nhận hoàn thành phổ cập thcs, th và nghề năm 2011.
 
- bđh phổ cập phư­ờng
- tổ phổ cập
 
tháng 11  - 12/2011 - tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đón đoàn thẩm định công nhận kết quả phổ cập thcs, thpt và nghề của thành phố - bđh phổ cập phư­­ờng
- tổ phổ cập
 
tháng 1-6 / 2012 - theo dõi , cập nhật đối tượng phổ cập vào sổ phổ cập , phần mềm phổ cập
- chuẩn bị các điều kiện cho học sinh phổ cập lớp 9 dự xét tốt nghiệp thcs năm học 2011- 2012
- báo cáo số liệu thường kì về thường trực bcđ pc quận
- tổng kết công tác phổ cập
- bđh phổ cập ph­­­ường
- tổ phổ cập
 
tháng 7 / 2012 - làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6 đối với học sinh hoàn thành chương trình tiểu học
- triển khai kế hoạch thực hiện công tác pcgd năm 2013
- bđh phổ cập phường
- trường thcs
- tổ phổ cập
iv . phân công nhiệm vụ các thành viên tổ phổ cập trường thcs:
để công tác phổ cập trung học và nghề phường được triển khai có hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2011 theo chỉ đạo của quận và thành phố. bch phân công trách nhiệm tổ phổ cập của nhà trường cụ thể như sau:
* đồng chí nguyễn thị thủy: phụ trách chung về công tác phổ cập.
- tham mưu giúp bđh phổ cập phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phổ cập, tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên bđh , thành viên tổ phổ cập giáo dục bậc thcs tại địa phương. lên kế hoạch thực hiện công tác phổ cập, thống kê báo cáo kịp thời về bđh phổ cập quận và pgd.
- đồng chí nguyễn thị dinh kết hợp với các giáo viên khác xử lí số liệu và hoàn thiện  hồ sơ theo đúng quy định.
- phụ trách nhiệm vụ phổ cập tại các khu dân cư:
1. lực hành: đồng chí lê thị minh ngọc
2. thư trung 1 : đồng chí phạm thị thanh vân.
3. thư trung 2 : đồng chí nguyễn thu hà
4. kiều sơn: đồng chí phạm kim chi
5. an khê 1: đặng thị thuý
6. an khê 2: đồng chí bùi thị quỳnh phương
7. trung hành 5: đồng chí bùi thị hạnh
8. trung hành 6: đồng chí vũ thị trản
9. trung hành 7: đồng chí vũ thị uyển
10. trung hành 8: đồng chí vũ thị liên
11. trung hành 9: đồng chí đinh thị mai
các đồng chí trên trực tiếp thực hiện công tác phổ cập th và nghề, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
lịch làm việc cụ thể:
 - lịch họp tiểu ban điều tra phổ cập: 14h ngày 15/8/2011
 - thời gian điều tra ngày 16 – 30/9/2011
 - tổng hợp theo khu: ngày 6 – 10/9/2011
 - tổng hợp toàn phường ngày 10 -15/9/2011
 - xử lý số liệu, bổ sung độ tuổi, phân loại đối tuợng: từ 10 đến 15/9/2011.
 - xin xác minh danh sách học sinh đang học, đã tốt nghiệp các loại hình trường: từ 15 đến 20/9/2011
 -rà soát lại số liệu, thông tin từ 20 đến 25/9/2011
 - khoá sổ phổ cập, hoàn thành thống kê, báo cáo từ 25 đến 30/9/2011
 -theo dõi cập nhật thông tin phổ cập trên địa bàn trong cả năm học.
 
 
phân công phối hợp điều tra công tác
phổ cập th & nghề năm 2011
 
stt tên khu dân cư trưởng khu dân cư cán bộ giáo viên phụ trách
1 trunghành 5 nguyễn đắc định bùi thị hạnh
phan thị hồng phượng
đỗ thị khánh
hoàng thị thu đông
2 trung hành 6 vũ đình thạm vũ thị trản
bùi thị vân
vũ đình hà
 
3 trung hành 7   dương quý bình
 
vũ thị uyển
lê thị nam
           phạm tuyết nhung
4 trung hành 8 đặng văn gừng vũ thị liên
đinh thị năm
5 trung hành 9 khoa năng nghiệp đinh thị mai
đoàn thị mận
phạm thị thuý
6 lực hành đặng đình hiếu đào thị lan
lê thị minh ngọc
7 an khê 1  nguyễn đăng thuỷ đặng thị thuý
8 an khê 2 nguyễn văn thành bùi thị quỳnh phương
9 thư trung 1  nguyễn đức trọng phạm thanh vân
 
10 thư trung 2 nguyễn đức lộc nguyễn thu hà
11 kiều sơn đoàn văn chững phạm kim chi
hoàng thịthanh hường
nguyễn thị loan
 
v- dự trù kinh phí
- công tác điều tra: 3000đ/hộ
- phô tô phiếu  điều tra: 500.000đ
- chi cho thống kê xử lý số liệu         : 800.000đ
- chi cho giao ban tổng kết: 1.600.000đ
- chi cho công tác phát thanh tuyên truyền: 200.000đ
bđh phổ cập trường xin đề nghị bđh phổ cập cấp trên và nhà trường điều tiết, hỗ trợ  kinh phí để công tác phổ cập được tiến hành thuận lợi hơn
 
              Xác nhận của bgh                                                                             Người lập kế hoạch
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Thuỷ
 
 
                                                                                                   PHÒNG GIÁO DỤC DUYỆT
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Gương mặt tiêu biểu


Thời khóa biểu

TKBCK Download
TKBPD Download
   

Video nhà trường

MỤC BÁO CHÍ
Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 167

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7352

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 242013